För de som någon gång har fått eller kommer att få en riktigt bra idé om en ny uppfinning eller produkt är det väldigt viktigt att man inte glömmer bort patentet. Det är otroligt viktigt att ansöka om alla nödvändiga tillstånd och registreringar som krävs för att man ska kunna skydda sin idé, både för ensamrätten och för ekonomiska skäl.

 

Läs mer om medicinska patent från patentbyrå

 

 

Vad är ett patent?

Att få ett patent innebär att man får ensamrätten till en uppfinning eller produkt. Ensamrätten löper under en begränsad period och den ger innehavaren till patentet den lagliga rätten att ensam sälja och dra ekonomisk fördel av en uppfinning. Ingen annan har rätt att tillverka en liknande uppfinning, sälja, importera eller på något sätt handla med uppfinningen utan att ha utverkat ett tillstånd från den som innehar patentet.

 

Ansökningsprocessen

För att det ska vara möjligt att söka ett patent för en viss uppfinning måste den uppfylla de krav som ställts upp av PRV. PRV står för Patent- och registreringsverket som är den myndighet som sköter immaterialrätt i Sverige. Detta innebär att det är PRV som tar hand om alla ärenden som rör patent och ansökningar för patent.

 

De krav som först och främst måste uppfyllas för att en ansökan ska tas i beaktande och förhoppningsvis kunna leda till ett patent är tre till antalet. Dessa tre lyder som följer: Uppfinningen måste vara ny, den måste ha uppfinningshöjd och den ska dessutom kunna vara tillämpbar inom industrin. Att en uppfinning har “uppfinningshöjd” innebär att uppfinningen måste föra med sig nya möjligheter, den får inte ha några liknelser med sådant som är känt sedan tidigare. Det ska inte vara något som en person som är insatt i området lätt skulle kunna komma fram till genom att använda sig av den forskning som redan finns tillgänglig.

 

Så för att vara på den säkra sidan och se till att man alltid får ära, fördelar och ekonomisk vinning för det jobb man gjort och för de idéer och nydanande uppfinningar som man arbetar fram är det av allra största vikt att man alltid ser till att säkerställa sitt patent. Allt för många briljanta forskare och uppfinnare har hamnat i svårigheter och förlorat rätten, och därmed också den ekonomiska ersättningen, till sina idéer eftersom de inte sett till att registrera och skydda dem på ett korrekt sätt. Tyvärr har man i efterhand inte mycket att säga till om.

 

 

Taggar:
Publicering slut: 23 mars 2016 kl 00:00

<< Läs tidigare    |    Läs mera >>