Kraven ökar från alla håll, men vi får inte alltid det stöd vi behöver för att klara av kraven. Vi blir trötta. Stress hänger nämligen ihop med trötthet. Dels för att man sover sämre när man är stressad, dels för att immunsystemet blir aktiverat av stress och det kan i sin tur skapa trötthet.

Det finns redan flera studier som visar att trötthet är den allra viktigaste faktorn för subjektiv hälsa alltså hur friska eller sjuka vi känner oss en viss dag. Stress tycks leda till störd sömn som i sin tur leder till trötthet som leder till sjukdomskänsla, som leder till att man söker vård!

 

Några tips för att undvika att bli utbränd:

  • Organisera din dag
  • Ha realistiska mål
  • Bli okej med bra nog
  • Skapa återhämtningsritualer
  • Ta hand om kroppen: att sova ordentligt, äta hälsosam mat och träna regelbundet gör dig både stresståligare och lyckligare.
  • Öva på att säga nej
  • Håll i kontakterna
  • Var måttlig med alkohol

 

Hur ska man klara balansen mellan jobb och familj?
Familjen är en fristad för återhämtning, men den ställer också krav. Ungefär tre procent fler heltidsarbetande kvinnor än män upplever en konflikt mellan hem och arbete enligt en studie som Constanze Leineweber vid Stressforskningsinstitutet gjort. Det fanns ett samband mellan konflikten och känslomässig utmattning både hos män och kvinnor, men kvinnor skattade sin hälsa sämre än män. Bland män var det vanligare med alkoholproblem. Cirka tio procent av kvinnorna uppgav att de ofta eller hela tiden upplevde en konflikt mellan hem och arbete. Ju fler och yngre barn desto högre risk för obalans, berättar Constanze Leineweber.

Chefen är den som sätter normer och det är viktigt att chefen förmedlar att det är okej att ha familj och själv gärna föregår med gott exempel.

 

Taggar:
Publicering slut: 20 april 2015 kl 13:27