Många startar på hobbynivå parallellt med en anställning, man vill inte släppa tryggheten förrän man vet att det bär.

Några bra tips kan vara:

  • Börja enkelt med liten budget och undvik onödiga kostnader, håll hårt i varje krona. Tveka inte att förhandla om pris och pruta alltid.
  • Omge dig med människor som kan hjälpa dig framåt, en mentor, någon som kan det du inte kan osv.
  • Lär dig delegera, ta hjälp av andra redan tidigt i ditt företagande.
  • Hitta flera sätt att tjäna pengar inom ramen för samma affärsidé.
  • Sälj inte bara din egen tid, tex genom abonnemangstjänster så det ger en fakturering även när du inte arbetar.
  • Bygg inte din verksamhet bara på en kund, det är en stor risk.
  • Ha saker skriftligt med tydliga avtal, det minskar risken för missförstånd och krångel.

 

”Varje gång som du konstaterar vad du vill eller tror på så är du den första som hör det. Det är ett meddelande till både dig själv och andra om vad du tror är möjligt. Begränsa aldrig dig själv.” – Oprah Winfrey

 

Taggar:
Publicering slut: 11 februari 2015 kl 00:00