Man behöver inte kunna så värst mycket om marknadsföring online för att förstå att det där med innehåll i form av texter är mycket viktigt för en hemsida. Om man ser tillbaka på de uppdateringar som sökmotorn Google har infört under senare år så är det alldeles uppenbart att Google strävar efter att leverera högsta möjliga kvalitet i sökresultaten. Det är ju på detta vis som de kan sitta kvar som herre på söktäppan. Men hur ska man tänka då man publicerar texter på sin hemsida?

 

Innehåll för människor och sökmotorer

När man jobbar med innehållsmarknadsföring så måste man betänka att man publicerar material för människor och för sökmotorernas robotar. Det här betyder i praktiken att man måste skapa ett innehåll som å ena sidan är intressant och läsvärt å den andra optimerat med nyckelord och andra egenskaper som Google gillar. När sökmotorernas robotar ser på sajtens innehåll så använder de sig av flera olika parametrar för att komma fram till om du verkligen erbjuder ett mervärde, och här kommer följande saker att vara viktigt:

 

  • Hur pass unik informationen som du erbjuder är
  • Hur långa texterna är
  • Hur texterna kombineras med bilder, film och viktiga länkar
  • Hur texterna motsvarar de frågor som ställs online

 

Kort och gott så kan man säga att sökmotorerna är ute efter ett innehåll som verkliga människor är intresserade av så när man jobbar med marknadsföring på nätet så är det alltid klokt att fundera lite på hur man själv upplever hemsidor och vad man själv tycker är viktigt då man söker information online. Mervärde är ju inte bara den faktiska information som man får via texten. Då det finns en spännande film som ger mer information så dröjer man sig gärna kvar lite längre.

 

När det gäller texter för tryckt media som tex olika tidskrifter blir det lite annorlunda. Läs mer om välskrivna texter för Kundtidningar och Personaltidningar.

 

God service för nya kunder

Inom många branscher där man säljer produkter och tjänster så är det vanligt att kunder har ett stort behov av information. Man kan behöva veta mer om hur en viss apparat fungerar eller hur man på bästa sätt ska ta hand om den. När en hemsida har svaren på de här frågorna så erbjuder den ett mervärde som folk är på jakt efter. Även om en person har fått sin ansiktsbehandling hos klinik A så kan god information hos klinik B bli det som gör att nästa behandling istället sker där. Så kraftfullt kan innehåll som erbjuder ett mervärde vara, så det är av stor vikt att man som hemsideägare sätter sig in i innehållsmarknadsföring som ett avgörande redskap för expansion och utveckling av verksamheten.

Taggar:
Publicering slut: 28 oktober 2015 kl 00:00