Det bestämda förslaget är att tänka på ditt varumärke redan från början när du startar eget företag.

Nedan frågor hjälper dig att bygga en plan för ditt varumärke, det som krävs är en förståelse för hur marknaden och din målgrupp upplever ditt varumärke.

 

Först krävs en analys:

 • Vet du själv hur du vill att ditt varumärke ska uppfattas?
 • Vet du hur kunderna uppfattar ditt varumärke?
 • Hur ska du förändra/förstärka kundernas uppfattning.

 

Några delar som bör ingå:

 • Skaffa en bra slogan som är enkel att minnas.
 • Speglar din logga det du vill att ditt företag ska stå för?
 • En varumärkesmanual / profilmanual gör att kunderna snabbt känner igen att budskapet kommer från just dig.
 • Se till att alla drar åt samma håll och är medvetna om vilka värden ni vill stå för.
 • Var långsiktig i de budskap ni förmedlar i olika marknadsföringsåtgärder, växla inte för då minns ingen vem du är och vad du står för.
 • Kom ihåg att utvärdera dina insatser för att se om ni är på rätt väg.
 • Dina kärnvärden behöver vara förankrade i hela er verksamhet. Hellre att man lovar lite mindre men håller vad man lovar än att man lovar mer än vad man kan hålla.
 • Var noggrann i din kommunikation, förmedla samma budskap i alla kanaler.
 • Stäm med jämna mellanrum av med kunderna hur ert varumärke uppfattas för att se att ni är på rätt väg.

 

Slutsatsen:

Analys och handlingsplan är bra, samtidigt är ju frågan om din kunder upplever att varumärket håller de löften som du vill att det ska förmedla. Det är den avgörande frågan för om du stärker eller försvagar ditt varumärkes värde.


”Framgång är att ta sig från misslyckande till misslyckande utan att förlora entusiasmen.” - Winston Churchill

 

Taggar:
Publicering slut: 11 februari 2015 kl 14:53

<< Läs tidigare    |    Läs mera >>