Någon sa en gång ”Det bästa sättet att förutspå framtiden är att skapa den.”

Det du behöver göra är att omedelbart undersöka om det finns någon livskraft i din idé. Med en affärsplan kan du värdera om den produkt eller tjänst som du tänker dig att utveckla funkar. Att validera en affärsidé innebär att du försöker ta reda på om den framtida produkten har något värde på marknaden.  

 

Logotyp och hemsida när du ska starta eget företag!

 

Här kommer några testfrågor du bör ställa dig:

  • Försök få synpunkter från andra som du litar på. Inled samtal med andra om din idé så snart som du vågar. Den feedback du behöver är sanningen rakt av.
  • Ta fram någon sorts testballong. Kolla att själva idén funkar och visa den för andra, och lyssna på vilka förbättringar andra föreslår. Gör hemläxan, gör om gör rätt!
  • Finns det någon annan som redan erbjuder det du tänkt jobba med. Ofta räcker det med någon minuts sökande på nätet för att konstatera att någon annan redan hunnit före. I så fall, hur ska du ta en plats på marknaden?
  • Börja bygga varumärket med en logotyp och de värden som ska känneteckna produkten och ditt företag. Vilket värden ska din verksamhet byggas kring?
  • Sök förstå vilken efterfrågan det finns på marknaden och sätt upp en budget för din marknadsföring och hemsida för första året. Här verkar nästan alla avsätta för lite resurser…

 

Lyft kundnyttan för att lyckas
Ibland talas mycket om att lyfta fram sin USPar, de unika punkter man erbjuder, men frågan är ju om man måste vara unik, vem är det? Analysera din målgrupp och gör en lista på nyttan med dina produkter eller tjänster. Med fokus på kundnytta kommer mycket övrigt att lösa sig betydligt enklare! Det handlar om att skapa ett mervärde som kunden kan uppleva.

De saker vi här berört handlar om att som en mycket grundläggande del i en affärsplan säkerställa att affärsidén verkligen håller.

 

Att starta eget företag är att skapa en framtid!

 

Taggar:
Publicering slut: 12 februari 2015 kl 08:45